top of page

01

התלמידים עונים על חידון או שאלון על תכני השיעור הקודם - באמצעות Google Forms, Mentimeter, Kahoot ועוד

02

התלמידים מעלים אסוציאציות, ידע קודם, רעיונות וכו על נושא השיעור הנוכחי - באמצעות mentimeter, Padlet ועוד

03

התלמידים משחקים במשחק קצר הקשור לתכני השיעור הקודם או השיעור הנוכחי - באמצעות Wordwall, Genially ועוד

בלמידה מרחוק, התלמידים מוסחים יותר וקשה להם יותר לשמור על קשב ומעורבות בשיעור. 

חשוב לפיכך לרתום את הזמינות הגבוהה והמיידית של כלים דיגיטליים בלמידה מרחוק כדי לרווח את הלמידה, ולהגביר את המעורבות של התלמידים.

פרקטיקות להוראה מרחוק

סיכום והערכה

בדקות האחרונות של השיעור אפשר לתת לתלמידים פעילות קצרה וממוקדת המאפשרת הן להם והן למורה להעריך את ההבנה שלהם את מה שנלמד בשיעור

כרטיס יציאה

פתיחת השיעור

בדקות הראשונות של השיעור התלמידים מבצעים פעילות קצרה Do Now של עד 5 דקות, שמטרתה לקשר אותם לנושא השיעור הקודם ו/או לעורר קשר ומוטיבציה לנושא השיעור הנוכחי

Do now

גוף השיעור

במהלך השיעור מערבים את התלמידים בפעילויות המאפשרות לכל אחד ואחת מהלומדים לבטא ידע, רעיונות ודעות, ולהיות באינטראקציה זה עם זו

למידה פעילה

01

התלמידים עונים על שאלון/חידון הקשור לסרטון - באמצעות Google Forms, Mentimeter, Kahoot, Wordwall ועוד

02

התלמידים מעלים שאלות ותובנות בעקבות הצפייה בסרטון או קריאת הטקסט בקורס - באמצעות Padlet ועוד

03

התלמידים משחקים במשחק קצר הקשור לתכני הסרטון או הטקסט שנלמד - באמצעות Wordwall, Genially ועוד

04

Think, Pair, Share - פעילות שיתופית המחולקת ל-3 חלקים: 

1. חשיבה/כתיבה אישית על שאלה שנשאלה על ידי המורה או תרגיל בקורס.

2. שיתוף ודיון בזוגות על התשובות של כל אחד מבני הזוג.

3. שיתוף ודיון במליאה על התשובות.

לפניכם מספר פרקטיקות והצעות לכלים דיגיטליים בהם תוכלו להשתמש במהלך הוראה מרחוק של קורס אקדמי מקוון.

הנה כמה רעיונות לפתיחת שיעור, גוף שיעור וסיכום: (וכאן תוכלו למצוא הסבר קצר על הכלים הדיגיטליים שמוזכרים ברעיונות הבאים)

01

התלמידים כותבים ב- Padlet או בלוח שיתופי אחר תובנות ושאלות מן השיעור

02

התלמידים עונים על 2-3 שאלות קצרות על תכני השיעור באמצעות Google Forms, Mentimeter ועוד

bottom of page