top of page

שילוב סרטוני MOOC בהוראה בכיתה

shutterstock_175375529.jpg

01

צפייה משותפת במליאה

מקרינים את הסרטון במליאת הכיתה, ועוצרים אותו במקומות שדורשים הבהרה או סיכום. במקומות אלה מנגישים לתלמידים פעילויות המאפשרות העמקה ותרגול של התכנים, לדוגמה: דיון במליאה, משחק קצר, שאלה או תרגיל.

Shutterstock_356345444.jpg

03

למידת עמיתים 

מחלקים את הכיתה לקבוצות של 3-4 תלמידים. כל קבוצה אחראית על מושג או רעיון אחר מתוך הסרטון, אותו תלמד את שאר הכיתה באמצעות  הדגמה או פעילות (מומלץ להכין את ההסבר בקובץ שיתופי כגון google slides או padlet).

כל התלמידים ימלאו דף מסכם הכולל את הידע שהוצג על ידי הקבוצות.

shutterstock_490485781.jpg

05

בניית תוצר מסכם שיתופי -
מילון מושגים או ספר קורס

לאחר הצפייה הראשונית בסרטון, מחלקים את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה אחראית על מושג אחד/מספר מושגים אותם היא מכניסה למילון מושגים שיתופי (במסמך שיתופי או באפליקציה שיתופית אחרת) או ל"ספר הקורס" הכיתתי.

Shutterstock_1563306904.jpg

07

רפלקציה

לאחר צפייה בסרטון מבקשים מהתלמידים לכתוב סיכום ורפלקציה אישית.

לדוגמה: הסבר על מושג שהבינו, ציון מושג שלא הבינו ו/או כתיבת שאלה שעולה להם מתוך הצפייה.

מומלץ לבצע את המשימה באמצעות ה-padlet, המאפשר הצגה, שיתוף ותגובות.

Shutterstock_1919521283.jpg

02

צפייה אישית ועיבוד בזוגות

אפשרית במעבדת מחשבים או בנייד עם אזניות. התלמידים צופים באופן אישי בסרטון ועונים במשותף על דף צפייה או מבצעים משימה המדגימה את תכני הסרטון.

 

בהמשך, ניתן לדון במה שהתלמידים כתבו או ביצעו.

Shutterstock_1949805817.png

04

ג'יגסו (תצרף)

כל קבוצה מתמחה במושג או רעיון אחד מהסרטון ומכינה לו הסבר, מומלץ בקובץ שיתופי כגון google slides. בהמשך, יוצרים קבוצות חדשות המורכבות מ"מומחה" אחד מכל קבוצה.

כל אחד מהמומחים מלמד את שאר הקבוצה את מה שלמד וכולם ביחד צריכים לבצע משימה או לענות על שאלות.

shutterstock_353238368.jpg

06

כיתה הפוכה

התלמידים צופים בסרטון בבית, בליווי משימה לימודית אישית. לדוגמה: העלאה של מושגים ושאלות על הסרטון בלוח פאדלט, הכנה של מושג להדגמה, מענה על דף עבודה מקוון ועוד. בכתה, מתבצע דיון והעמקה בהמשך לתוצרי הלמידה בבית.

Shutterstock_109725509.png

07

יצירת מפת מושגים על הסרטון

יצירה של מפת מושגים/חשיבה אישית או שיתופית המכילה את המושגים והרעיונות שנמצאים בסרטון. ניתן להשתמש בכלים דיגיטליים ליצירת מפות מושגים כגון: jamboard, whimsical ועוד.

מרבית הסרטונים בקורס המקוון הם קצרים - בממוצע כ-5 דקות, והם עשירים בתוכן ויזואלי, המסייע בהמחשת הנלמד. עם זאת, עבור התלמידים, הצפייה בהם עשויה ליצור עומס קוגניטיבי בשל ריבוי המושגים והרעיונות החדשים, והקושי לעקוב אחר הנאמר. לפיכך, מומלץ לסייע לתלמידים על ידי פרקטיקות הוראה ופיגומים התומכים בעיבוד התכנים ובהבנתם. לפניכם מספר הצעות.

את הכלים הדיגיטליים המוצעים כאן תוכלו למצוא בדף כלים דיגיטליים כאן באתר.

bottom of page