top of page

למידה עם יחידות הטקסט ב-MOOC

התמודדות עם טקסטים כתובים, בפרט כאשר הם ארוכים ומכילים מושגים ורעיונות חדשים, היא אתגר עבור התלמידים.
שם המשחק כאן הוא בעיקר: חלוקת הטקסטים למקטעים קטנים יותר – לפסקאות או לחלקים העוסקים ברעיון או במושג יחיד,
ותמיכה בתלמידים בהבנת הטקסט על ידי שאלות הבנת הנקרא ושאלות בדרגות הבנה גבוהות יותר. לפניכם מספר הצעות.

בינה מלאכותית מאפשרת דיאלוג עם טקסטים, סיכום שלהם ושאילת שאלות עליהם. אפשר לשמור את הטקסט בדף האתר כקובץ PDF ובעזרת הכלי chatPDF לשוחח על הטקסט.

דיאלוג עם דף הטקסט באמצעות בינה מלאכותית

שמירה של דף הקורס כקובץ PDF מאפשרת שימוש באפשרויות של התכנה כדי לצייר ולכתוב על הדף, לסמן טקסט ולהוסיף עליו הערות, לחלק לפסקאות ועוד. בנוסף, ניתן להדפיס את הקובץ ולעבוד עם הטקסט המודפס.

שמירת הדף כקובץ PDF

אפשר להכין לתלמידים דף עבודה ב-Word אשר ילווה את התלמידים בקריאת הפסקאות והרעיונות השונים. דף העבודה יכיל פסקאות מועתקות מהאתר, בתוספת שאלות מהאתר או ממקורות אחרים.

דף עבודה מודפס ב-Word

התלמידים מקבלים חלקים מהטקסט מודפסים או דיגיטליים – ומכינים מהם תוצר. התוצר יכול להיות תרומה של שאלה למבחן או לחידון, חידה, אינפוגרפיקה, דגם, ענן מילים המורכב מהמושגים העיקריים בטקסט, שיר, משחק, מצגת ועוד 

יצירת תוצר קבוצתי מהטקסט

הכנה של מצגת מדף הטקסט מאפשרת להציג את הטקסט בצורה בהירה ואינטראקטיבית. בקישור למטה תוכלו לראות דוגמה למצגת שהוכנה מדף טקסט, ותבנית מעוצבת למצגת שבה תוכלו להשתמש.

הכנת מצגת מדף הטקסט

כדי לסמן (למרקר) טקסט באתר הקורס אפשר להשתמש באפליקציות כגון Keep הזמינה כהרחבה לדפדפן ה-chrome. אפליקציה זו מאפשרת סימון טקסט, תמונה או gif והוספת הערות עליהם.

סימון טקסט על גבי דף הקורס

לאחר ששמרתם את דף הטקסט בקורס כ-PDF, אפשר לסמן פסקאות מסוימות בצבעים שונים, למספר אותן, ולהוסיף עליהן שאלות. מנגישים את קובץ ה-PDF הערוך לתלמידים באופן דיגיטלי, והם יכולים לענות על השאלות ולשמור את הקובץ.

דף עבודה דיגיטלי ב-PDF

יצירת של מפת מושגים מהטקסט מסייעת לתלמידים בארגון המידע ובבניית הידע. התלמדים יסמנו קודם בטקסט את המושגים העיקריים ויצרו מהם מפת מושגים אישית או שיתופית, הכוללת את הקשרים בין המושגים. ניתן להשתמש בכלים דיגיטליים ליצירת מפות מושגים כגון: jamboard, whimsical ועוד.

יצירת מפת מושגים מהטקסט

אפשר לייצר שאלון או מבחן ב-Google forms שבו מדביקים בכל פעם חלק מסוים שהעתקנו מהטקסט שבאתר ושואלים עליו שאלות. תשובות התלמידים נשלחות למורה וניתנות להערכה.

דף עבודה ב-Google Forms

את הכלים הדיגיטליים המוצעים כאן תוכלו למצוא בדף כלים דיגיטליים כאן באתר.

bottom of page