top of page

סימולציה של בחינה אקדמית

אנחנו יודעים שלקראת הבחינה באוניברסיטה הלחץ והפחד עולים.  מטרת בחינת הסימולציה היא לדמות כמה שיותר את תחושת הבחינה באוניברסיטה, וכך לעזור בהורדת המתח לקראתה.

מה צריך בשביל לקיים בחינת סימולציה?

1. כיתה לבחינה

את בחינת הסימולציה מעבירים המורים.ות בכיתה. לשם כך נדרשים:

איך נערכת בחינת הסימולציה?

יש לעדכן את התלמידים עם איזה עט מותר להם להגיע לבחינה, ואילו חומרי עזר ניתן להביא.
כל המידע, ספציפי לכל בחינה נמצא
כאן באתר!

יש לבדוק כמה זמן אורכת הבחינה באוניברסיטה - זה יהיה הזמן של הסימולציה בכיתה.

בתחילת הסימולציה עליכם להסביר לתלמידים איך ממלאים נכון את טופס התשובות (זהו הטופס שיבדק):
יש למלא תחילה את מספר תעודת הזהות ואח"כ את מספר הנבחן (אותו אתם תספקו לתלמיד). בבחינה עצמה, מספר הנבחן יסופק לתלמידים על ידי המשגיחים.
שימו לב לעבור עם התלמידים על ההוראות במלבן בצד השמאלי העליון של טופס התשובות, ולוודא שכולם הבינו. 

יש להודיע לתלמידים כרבע שעה לפני סיום הזמן, להזכיר להם לבדוק שענו על כל השאלות בבחינה, ושסימנו את כל התשובות בטופס התשובות.

לאחר הבחינה, ופרסום הציונים, מומלץ מאוד לשוחח עם התלמידים על תחושתיהם בזמן הבחינה ולאחריה:
איך הרגישו במהלך הבחינה?
האם הציון שקיבלו תואם את התחושה שלהם לגבי רמת הידע שלהם? האם התאכזבו?

אילו נושאים הם מרגישים שעליהם לתרגל שוב לקראת הבחינה באוניברסיטה?
אילו נושאים יוכלו להסביר לתלמידים אחרים?

טופס השאלות צריך לכלול מספר שאלות הזהה למספר השאלות בבחינה באוניברסיטה. 
כל המידע, ספציפי לכל בחינה נמצא
כאן באתר!

2. טופס הכולל שאלות ברמת בחינה שניתן לקחת מהבחנים והמבחנים לדוגמא הקיימים בקורס בקמפוסIL

3. טופס תשובות

ניתן להוריד טופס תשובות לדוגמא כאן

bottom of page