top of page

למסלול קבלה לאוניברסיטה 2020/21 

אוניברסיטת תל אביב השיקה מסלול קבלה מיוחד וחדשני. הקורסים המקוונים שלנו (MOOC) יכולים לעזור לכם להתקבל לאוניברסיטה בשני אופנים:

1. קבלה ללא פסיכומטרי

באמצעות בגרות ושלושה קורסים מקוונים שבהם קיבלת את הציון הנדרש בהתאם לתנאי הפקולטה,

ועמידה בדרישות נוספות. מסלול זה חל על תכניות הלימוד:

•    הפקולטה למשפטים

•    הפקולטה למדעי החיים - לתכנית החד־חוגית או הדו־חוגית בביולוגיה

•    הפקולטה למדעי החברה - לחוג לפסיכולוגיה ולבית הספר לעבודה סוציאלית

•    הפקולטה למדעי הרוח - לכל תכניות הלימוד למעט תכנית המצטיינים לפכ"מ

•    הפקולטה לאמנויות - לכל תכניות הלימוד למעט אדריכלות

איך זה עובד? לחצו כאן

2. בונוס לציון ההתאמה

ניתן לקבל 5 או 10 נקודות בונוס לציון ההתאמה באמצעות הקורסים המקוונים. כל פקולטה מחליטה איזה קורסים יספקו
את הבונוס לציון ההתאמה. מסלול זה חל במגוון תכניות לימודים בפקולטות הבאות:

•    משפטים

•    מדעי החיים

•    הנדסה

•    מדעים מדויקים

•    מקצועות הבריאות

•    מדעי החברה

•    ניהול/חשבונאות

•    ביה"ס לחינוך

איך זה עובד? לחצו כאן

מסלול קבלה לאוניברסיטה

bottom of page