top of page

הדרך למסוגלות אקדמית

גיוס מורים נבחרים 

הכשרת מורים 

מבחן סימולציה בכיתה

מתחילים ללמוד בכיתה:

ביקור חוויתי  באוניברסיטת תל אביב

מפגשי הכנה לקראת הבחינה האקדמית

בחינה באוניברסיטה

קו הסיום!

טקס קבלת נקודות זכות אקדמיות

הכרות עם הקורס האקדמי

ליווי צמוד של המורים לאורך השנה והשתייכות לקהילה לומדת

תלמידי התיכון לומדים בכיתה קורסים אקדמיים של אוניברסיטת תל אביב לאורך השנה.

צוות עיר אקדמית מלווה את המורים והתלמידים ונותן תמיכה פדגוגית קהילתית ולוגיסטית לאורך השנה.

המורים המקצועיים מלמדים קורסים אלו שהינם קורסים מקוונים (MOOC), אשר פותחו והופקו בדקאנט לחדשנות בהוראה ובלמידה של האוניברסיטה.

התלמידים מגיעים לביקור חוויתי חד פעמי באוניברסיטה, לומדים להכיר את הקמפוס תוך כדי משחק, ופוגשים את מרצי הקורסים פנים מול פנים לשיח בגובה העיניים.

בסוף השנה, התלמידים ניגשים לבחינה האקדמית באוניברסיטה, ממש כמו סטודנטים מן המניין, וצוברים קרדיט אקדמי.

איך זה עובד?

למי מיועדת התכנית?

לכל הכיתה!

התכנית פונה לכיתות מגמה וכיתות רגילות בשכבות  ט' - יב' בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

יתרונות התכנית

כאן  תוכלו לראות תמונות וסרטונים מהפעילויות שלנו בשנה שעברה.

חשיפת התלמידים לתכנים אקדמיים איכותיים והיכרות עם עולם ההשכלה הגבוהה

שיפור מיומנויות הלמידה והגדלת תחושת המסוגלות

צבירת נקודות זכות אקדמיות כבר בתיכון

התכנית פותחת בפני התלמידים את אפיק הקבלה המבוסס קורסים מקוונים ואת היכולת להתקבל ללימודי תואר ראשון בחלק ממסלולי הלימוד באוניברסיטת תל אביב ללא פסיכומטרי

הטמעת חדשנות חינוכית בבית הספר ומודלים של הוראה היברידית

גם המורים מרוויחים! חשיפה לתכנים ברמה גבוהה, קהילה לומדת ותומכת וקשר ישיר ובלתי אמצעי עם אוניברסיטת תל אביב

bottom of page